Zadanie: Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich

NAZWA KONTRAKTU: Budowa Centrum rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Strzelce Opolskie

WYKONAWCA: „ADAMIETZ” Spółka z o.o. Strzelce Opolskie

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczna Wojciecha Kornatowskiego ul. Gżegżółki 6, 02-804 Warszawa

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Przekazanie placu budowy: 09.08.2011r
Data zakończenia robót: 10.12.2011r
Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 23.12.2011r

Dane techniczne wykonanego zadania : - powierzchnia zabudowy budynkiem 2 292,14m2
- powierzchnia netto: 3 009,72m2
w tym:
- powierzchnia użytkowa podstawowa 1 839,69m2
- powierzchnia użytkowa pomocnicza 458,34m2
- powierzchnia ruchu 193,80m2
- pow. usługowa (obsługująca budynek) 517,89m2
- kubatura 18 752,00m3
- powierzchnia niecek basenu
- basen sportowy (25mx16mx1,2/1,8m) 405,07m2
- basen rekreacyjny (15m x 6,33m x 1,1m) 94,95m2
- ilość miejsc na widowni 134

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Jednokondygnacyjny budynek krytej pływalni z dwiema nieckami, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, typu szatnie, przebieralnie, sanitariaty, natryski, kotłownia, wentylatorownia, pomieszczenia chemii basenowej oraz pomieszczenia administracyjne i gastronomiczne.

Hala basenowa składa się z dwóch niecek - basen sportowy, wym. 25 m x 16 m (długość / szerokość) x 1,2 - 1,8m (głębokość) oraz do nauki pływania, wym. 15 m x 6,33m (długość / szerokość) x 1,1m (głębokość) z atrakcjami wodnymi typu: masaż boczny, denny, ławka rurowa.

Ponadto przed obiektem wybudowano drogę dojazdową do obiektu, ciąg chodników dla pieszych oraz parkingi dla ponad 130 samochodów osobowych, 6 dla osób niepełnosprawnych oraz 3 miejsca dla autokarów. Oprócz tego powstały miejsca parkingowe dla pracowników, taras tuż przy pomieszczeniu gastronomicznym oraz wykonano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stanowiska postojowe dla rowerów.