Zadanie: Budowa Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach

Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A. Region Południowy w Krakowie

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” w Katowicach

NAZWA KONTRAKTU: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

ZAMAWIAJĄCY: Lider Konsorcjum Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.

WYKONAWCA: Mostostal Warszawa ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa.

INŻYNIER KONTRAKTU: Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

AUTOR PROJEKTU: HS99 Herman i Śmierzewski ul. Mickiewicza 6/3, 75-004 Koszalin

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

- Data podpisania umowy: 12.02.2009r.
- Data odbioru końcowego: 07.07.2011r.

Dane techniczne wykonanego zadania :

Zagospodarowanie terenu:

 • powierzchnia działki w granicach opracowania - 12 203,74 m2
 • powierzchnia zabudowy - 2 910,00 m2
 • powierzchnia dróg i parkingów - 3 122,20 m2
 • powierzchnia placów i chodników - 5 525,84 m2
 • powierzchnia terenów zielonych - 645,70 m2
 • ilość miejsc postojowych - 190 szt.

Powierzchnie wewnętrzne:

 • powierzchnia całkowita - 13 260,49 m2
 • powierzchnia netto - 12 273,40 m2
 • kubatura brutto - 62 559,70 m3

ZAKRES ROBÓT:

 • Wyburzenie starego lodowiska Torkat wraz z usunięciem całej infrastruktury technicznej (instalacje i sieci elektryczne, instalacje sanitarne rurowe wraz z utylizacją i demontażem instalacji freonowej i usunięcie starego układu kanalizacji)
 • Wykonanie budowy nowego dwubryłowego obiektu na specjalnym fundamentowaniu (pale żelbetowe) w konstrukcji żelbetowej częściowo prefabrykowanej wyposażonym w instalacje:
 • Instalacje sanitarne:
  • instalacja wentylacji
  • instalacja klimatyzacji-część pomieszczeń
  • instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
  • wymiennikownia PEC
  • instalacja wod-kan
  • instalacja tryskaczowa i hydrantowa
  • zakres zewnętrzny przyłącza
 • Instalacja elektryczna (silneprądy):
  • instalacja oświetlenia wewnętrznego
  • przyłącze elektroenergetyczne
  • instalacje wewnętrzne
 • Instalacja elektryczna (słabeprądy)
  • SSP
  • Nagłośnienie
  • BMS
  • Kontrola dostępu
  • System antykradzieżowy książek i ewidencji książek
  • System wskazania czasu
  • System sygnalizacji włamania
  • System domofonowy
  • System RTV i SAT
  • System CCTV
 • Wykonanie nowych przyłączy mediów do budynku i instalacji wewnętrznych
 • Wykonanie nowej infrastruktury drogowej i małej architektury wokół budynku współtworzącą z nim nowa przestrzeń dla studentów dwóch uniwersytetów
 • Wykonanie nasadzeń drzew i zieleni niskiej dla potrzeb planowanej Inwestycji