Zadanie: Budowa budynku hali produkcyjnej z pomieszczeniami socjalnymi wraz z budową Dróg wewnętrznych, ich wpięcia do drogi publicznej, budową portierni oraz ogrodzenia z bramami wjazdowymi przy ul. Kokotek 43 w Rudzie Śląskiej

NAZWA KONTRAKTU:

Budowa budynku hali produkcyjnej z pomieszczeniami socjalnymi wraz z budową Dróg wewnętrznych, ich wpięcia do drogi publicznej, budową portierni oraz ogrodzenia z bramami wjazdowymi przy ul. Kokotek 43 w Rudzie Śląskiej

INWESTOR:

LEIBER POLAND Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 33

WYKONAWCA:

Spec Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezince ul. Puławska 1 B

PROJEKTANT:

Sumisławski α Sumisławski Sp. J z siedzibą we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 22/3

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15  44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 29.07.2016 r.
Data przekazania placu budowy: 9.08.2016 r.
Data rozpoczęcia robót: 12.08.2016 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 31.03.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 10.10.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

- budowę hali produkcyjnej odkuwek aluminiowych,
- budowę dróg komunikacji wewnętrznej, placów,
- budowę portierni,
- budowę i przebudowę fragmentów ogrodzenia wynikającą z projektowanego zagospodarowania terenu.

oraz wyburzenia:

- części hali istniejącej,
- portierni,
- naziemnego zbiornika wody i podziemnego zbiornika kanalizacji,
- likwidacja kontenerów,
- likwidacja okien w elewacji przyległej do rozbudowywanej hali.
- rozebranie części istniejących dróg, skarpy, płyt betonowych,
- rozebranie fragmentu ogrodzenia na długości projektowanej portierni, bramy wjazdowej i ogrodzenia przy bramie,
- rozebranie fragmentu ogrodzenia na szerokości projektowanego zjazdu z ul. Magazynowej.

W zakresie kontraktu było także uzbrojenie działki w instalacje:

- zewnętrzną instalację wodociągową, ppoż.
- zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej,
- zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej,
- linię kablową niskiego napięcia,
- linię kablową teletechniczną,
- przebudowę istniejących instalacji uzbrojenia działki.