Zadanie: Budowa biurowca na terenie Zakładu Transformatorów w Mikołowie (AREVA)

Areva T & D Sp. z o.o. Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 52

11.07.2008- 31.03.2010 - Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa biurowca na działce nr 2821/3 na terenie Zakładu Transformatorów w Mikołowie, przy ul. Żwirki i Wigury 52 należącego do Zamawiającego”

Wykonanie łącznika pomiędzy nowym budynkiem a istniejącą halą produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną .