Zadanie: Adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii w Zabrzu

Gmina Miejska Zabrze, ul.Powstańców Śl.5-7

31.07.2007- 11.12.2008 – Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla Kontraktu pn.: Adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej, etap I

Wykonanie czynności adaptacyjnych budynku znajdującego się w strefie nadzoru konserwatorskiego , polegających na wyburzeniu stropu żelbetowego nad salą koncertową i wykonanie nowego o konstrukcji stalowej , rozbiórkach fragmentów balkonu widowni , stropów, wewnętrznych ścian piwnic, wymianie pokrycia dachowego wraz wykonaniem przyłącza do sieci cieplnej oraz instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.