„Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: Część 7: Wiadukt w ciągu ul. Hermisza nad DK88 i torami PKP”

 

Zamawiający:

Miasto Zabrze – Miejski Zarząd Dróg

ul. Kasprowicza 8; 41-803 Zabrze

 

Projektant:

Smart – ENG Paweł Chwedyk

ul. Daszyńskiego 17/20; 44-100 Gliwice

 

Wykonawca:

EUROVIA POLSKA S.A

ul. Irysowa 1 Bielany Wrocławskie; 55-040 Kobierzyce

 

Inżynier Kontraktu:

Inwestycje Budownictwo Handel „INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

 

Termin realizacji: 13.04.2022 – 15.03.2023

Wartość kontraktu: 2 265 704,17 zł netto (2 786 816,13 zł brutto)

 

Inwestycja miała na celu uzyskanie właściwych parametrów techniczno-użytkowych obiektu, wpływających na bezpieczne przeprowadzenie ruchu kołowego oraz pieszego nad przeszkodą stanowiącą drogę DK 88 oraz linię kolejową PKP Gliwice-Bytom. Zakres robót obejmował przebudowę ustroju nośnego oraz wyposażenia wiaduktu. Nie uległy zmianie zasadnicze parametry techniczne obiektu takie jak geometria, długość całkowita, szerokość obiektu, rozpiętość przęseł i ich schemat statyczny.

 

W ramach zadania zostały wykonane:

 • Rozbiórka nawierzchni jezdni, kap chodnikowych, istniejącej izolacji, betonowego wypełnienia blach nieckowych
 • Naprawa betonowych przyczółków (wraz z wykonaniem nowych ścianek zaplecznych, ław i ciosów podłożyskowych, płyt przejściowych)
 • Naprawa betonowego filara – metodą torkretowania
 • Naprawa łożysk (oczyszczenie, malowania, uzupełnić smar grafitowy)
 • Wymiana pasa dolnego wschodniego dźwigara stalowego i fragmentu środnika
 • Oczyszczenie konstrukcji stalowej i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
 • Wykonanie żelbetowej płyty pomostu i wypełnienie blach nieckowych
 • Wykonanie nowej izolacji wodoszczelnej na płycie pomostu
 • Naprawa instalacji odwodnieniowej (nowe wpusty, montaż kolektorów)
 • Wykonanie krawężników, kap chodnikowych i nawierzchni jezdni oraz przeniesienie istniejących kabli/urządzeń obcych do kanałów kablowych w kapach chodnikowych
 • Montaż podwyższonych balustrad oraz osłon przeciwporażeniowych
 • wykonanie schodów skarpowych
 • Nawiązanie nawierzchni na dojazdach
 • Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego

Charakterystyka obiektu

Wiadukt jest obiektem belkowym, dwuprzęsłowym, wolnopodpartym z przegubem nad podporą pośrednią. Przęsła stanowią blachownicowe dźwigary nitowane, o zmiennej wysokości na długości poprzez zastosowanie nakładek na pasach dolnych blachownic w środkowych częściach przęseł. Przyczółki żelbetowe pełnościenne. Podpora pośrednia ścianowa żelbetowa.

Podstawowe parametry wiaduktu:

 • Długość całkowita – 46,00 m
 • Rozpiętość w świetle podpór – 21,20 m + 21,20m
 • Liczba przęseł – 2
 • Liczba podpór – 3
 • Szerokość użytkowa– 1,475m+5,25m (2x1pas)+1,475m
 • Szerokość całkowita – 8,80m m
 • Kąt skosu w stosunku do przeszkody– 65,56˚