Zadanie: Świadczenie usługi konsultanta dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice Zadanie A: W zakresie dogi wojewódzkiej nr 933 Zadanie B: W zakresie drogi krajowej nr 81 – węzeł drogowy DK 81 z drogą krajową nr 933”.

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Wykonawca: konsorcjum firm M-SILNICE A.S. Pardubice, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB- PODBESKIDZIE” Skoczów

Pełnienie funkcji Konsultanta

Termin wykonania: 28.11.2016 r