Zadanie: Rozbudowa mostu w ciągu DK Nr 39 w m. Lubsza nad rzeką Śmieszka

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

12.03.2009 - 20.11.2009 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa mostu nad rz. Śmieszka w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 56+082 w m.Lubsza.

Zakres Kontraktu obejmował przebudowę nowego obiektu mostowego o długości 32,29 m.