Zadanie: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 39 w m. Książkowice

NAZWA KONTRAKTU:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 67+181 w miejscowości Książkowice”

INWESTOR:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6 45-085 Opole

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1 44-100 Gliwice

PROJEKTANT:

SMB Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j. ul. Promienista 87A/1 60-141 Poznań

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 10.03.2017 r.
Data przekazania placu budowy: 20.03.2017 r.
Data rozpoczęcia robót: 6.04.2017 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 29.09.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 29.09.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

• Karczowanie pni po wycince drzew
• Zabezpieczenie sieci światłowodowej własności TP S.A.
• Rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego
• Budowę obiektu tymczasowego wraz z objazdem
• Korektę przebiegu drogi w planie na dojazdach do obiektu na długości ok. 223 mb
• Budowę nowego obiektu mostowego o długości 14 m
• Budowę zatoki autobusowej
• Budowę kanalizacji deszczowej
• Budowę przepustów pod zjazdami
• Umocnienie skarp i cieku
• Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
• Budowę kanału technologicznego