Zadanie: Remont mostu w ciągu DK nr 45 w m. Praszka

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

29.05.2009 - 29.10.2009 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 152+182 w m.Praszka.

Parametry obiektu: ustrój nośny płytowo-żelbetowy jednoprzęsłowy ze wspornikami o rozpiętości 17,60 m.