Zadanie: Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Hołdunowskiej nad S-1 w m. Lędziny

GDDKiA O/Katowice , ul.Myśliwska 5

19.02.2007-31.10.2007 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. : Przebudowa wiaduktu nad torami PKP i PM PPW w ciągu DK-78 w km 63+5765 w m.Czekanów.

Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego wiaduktu o konstrukcji żelbetowej monolitycznej - dł. 79,15m, klasa obciążenia „A” oraz przebudowa dojazdów do nowego obiektu mostowego