Zadanie: Przebudowa wiaduktu w ciągu DK 11 w m. Tarnowskie Góry

GDDKiA O/Katowice , ul.Myśliwska 5

04.05.2007 -18.07.2008 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 11 w km 573+423,70 w m.Tarnowskie Góry nad torami kolei wąskotorowej.

Budowa nowego wiaduktu o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej w postaci ramy jednoprzęsłowej – dł. obiektu -19,23 m wraz z przebudową dojazdów do nowego obiektu