Zadanie: Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w m. Warmątowice

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

27.03.2008 -28.11.2008 – Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego na Kontrakcie pn.: Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Strzelce Opolskie –Pyskowice w ciągu DK- 94 w km 222+970 w m.Warmątowice.

Rozbiórka istniejącego ustroju nośnego wiaduktu oraz budowa nowego ustroju nośnego sprężonego – całk. dł. wiaduktu -48,10 m, z przebudową dojazdów do wiaduktu i budową infrastruktury technicznej