Zadanie: Przebudowa wiaduktu drogowego na ul. Raciborskiej w Rybniku

Miasto Rybnik, ul.B.Chrobrego 2

12.02.2010 – do nadal – Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa wiaduktu drogowego na ulicy Raciborskiej w Rybniku wraz z dojazdami