Zadanie: Przebudowa skrzyżowania ul. Rybnickiej i ul. Knurowskiej w Gliwicach wraz budową obiektu mostowego nad DK-78 (przy CH AUCHAN)

Auchan Polska Sp. z o.o. , Piaseczno, ul.Puławska 46

01.03.20010 - 2010 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego mostowych nad inwestycją przebudową skrzyżowania ul. Rybnickiej i ul. Knurowskiej w Gliwicach wraz z budową obiektu mostowego nad ulica Rybnicką – relacji Knurów-Gmina Pilchowice, budowa dojazdów do obiektu mostowego wraz z rondem i skrzyżowaniem skanalizowanym oraz przebudowa części ulicy Rybnickiej wraz z niezbędnymi przekładkami uzbrojenia