„Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: Część 9: Kładka dla pieszych pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Heweliusza”

 

Zamawiający: Miasto Zabrze – Miejski Zarząd Dróg, ul. Kasprowicza 8; 41-803 Zabrze

 

Projektant: PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/74-75; 53-676 Wrocław

 

Wykonawca: Lider Konsorcjum: AMBET Sp. z o.o. Sp. K., ul. Miedziana 5; 40-321 Katowice

Partner Konsorcjum: TRANZIT Sp. z o.o.  Lubachowy 68; 29-130

 

Inżynier Kontraktu: „INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

 

Termin realizacji: 20.10.2021 – 04.04.2022

 

Wartość kontraktu: 959 816,65 zł netto (1 180 574,48 zł brutto)

 

Inwestycja obejmowała rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych i budowę nowego fragmentu ciągu pieszego pomiędzy ul. Heweliusza i 11 Listopada w miejscu rozebranej kładki. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest nad nieczynną linią kolei piaskowej pomiędzy ul. Heweliusza i 11 Listopada w Zabrzu na osiedlu Kopernika. Aby umożliwić w przyszłości poprowadzenie dnem wykopu ścieżki rowerowej bez konieczności krzyżowania go z ciągiem pieszym pomiędzy ul. Heweliusza i 11 Listopada w nasypie wykonano przepust (przejście podziemne). Konstrukcja wykonana została z blachy falistej o kształcie eliptycznym.

 

W ramach zadania zostały wykonane:

 • Rozbiórka istniejącej konstrukcji stalowej kładki dla pieszych
 • Wykonanie fundamentu kruszywowego
 • Ułożenie powłokowej konstrukcji przepustu z blachy falistej
 • Wykonanie po obu stronach wieńca betonowego na krawędziach powłoki z blachy falistej
 • Zasypanie dna przepustu
 • Wykonanie nasypu
 • Wykonanie kanałów kablowych wzdłuż chodnika wraz z montażem studzienek rewizyjnych
 • Przebudowa oświetlenia drogowego (montaż nowych słupów oświetleniowych z oprawami zasilanymi z paneli słonecznych wzdłuż nowego chodnika)
 • Montaż elementów wyposażenia przepustu
 • Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego

Charakterystyka obiektu

Przepust jest wykonany z stalowych, spiralnie karbowanych rur o przekroju łukowo – kołowym

Podstawowe parametry przepustu:

 • Szerokość projektowanego chodnika – 4,00 m
 • Szerokość korony nasypu – 5,00 m
 • Szerokość podstawy nasypu – 17,20 m
 • Długość przepustu – 17,20 m
 • Szerokość przepustu maksymalna – 4,58 m
 • Wysokość przepustu w kluczu – 2,97 m
 • Kąt skosu względem osi przekopu – 77˚