Zadanie: Przebudowa mostu nad rzeką Brynica w m. Niezdara

GDDKiA O/Katowice , ul.Myśliwska 5

21.02.2008 - 31.078.2009 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa mostu nad rzeką Brynicą w ciągu DK-78 w m. Niezdara.

Budowa mostu o konstrukcji płytowo-belkowej z sprężeniem dźwigarów głównch , dł. obiektu 21,20 m