Zadanie: Przebudowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ul. Raciborskiej w Rybniku

UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Zamawiający:

Urząd Miasta Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:
SKANSKA S.A
ul. Generała Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa

Projektant :
ProtechniCon
Konstrukcje Inżynierskie
Os. Akademickie 4/45
31 – 886 Kraków

Koordnator Czynności Nadzoru Inwestorskiego:
Inwest – Complex Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 09.05.2016 r.
Data przekazania placu budowy: 09.05.2016 r.
Data zakończenia: 01.10.2016 r.
Wartość kontraktu (netto): 2 842 479,02 zł netto (3 496 249,19 zł z VAT)

CHARAKTERYSTYKA KONTRAKTU:

W ramach zadania dokonano przebudowy:

 • mostu żelbetowego ramowego, km 0+042,50 wraz z umocnieniem koryta i skarp rzeki Nacyna
 • odcinka drogi powiatowej nr 7018S klasy L; km od 0+000,00 do 0+118,43
 • skrzyżowania w km 0+017,28
 • zjazdów indywidualnych
 • ścieżki rowerowej od km 0+024,09 do 0+086,56
 • kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
 • sieci wodociągowej, oświetleniowej, energetycznej, teletechnicznej, gazowej
 • kanalizacji teletechnicznej

Rozebrano:

 • istniejący most na rzece Nacyna wraz z dojazdami km 0+042,50
 • schody terenowe w km 0+077.91,
 • mury kamienne i żelbetowe

Rozbudowano:

 • prawostronny chodnik od km 0+000.00 do km 0+105,45
 • lewostronny chodnik od km 0+000.00 do km 0+118,43,
 • ścieżkę rowerową od km 0+024,09 do 0+086,56