Zadanie: Przebudowa mostu na rz. Mała Panew w m. Ozimek

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

30.08.2006-22.11.2007 – Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego na Kontrakcie pn.: Przebudowa mostu nad rz.Mała Panew w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 117+187 w m.Ozimek.

Rozbiórka i budowa nowego ustroju nośnego mostu stałego o dł. całk. 62,30 m wraz z dojazdami