PODSTAWOWE DANE KONTRAKTOWE

Nazwa kontraktu:
„„Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu”


ZAMAWIAJĄCY:
MIASTO OPOLE z siedzibą w Opolu
Rynek-Ratusz
45-015 Opole
Reprezentowanym przez:
Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Ul. Firmowa 1
45-594 Opole

INŻYNIER KONTRAKTU
Inwestycje, Budownictwo, Handel
“Inwest - Complex” Sp. z o.o.
Ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice
Tel. (32) 40 108 70


PROJEKTANT
MOSTY Józef Rabiega
Ramiszów 2a
51-217 Wrocław


GENERALNY WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum:
PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz
Ul. Pochyła 23/4D
53-512 Wrocław


Partner Konsorcjum:
DROMOSTTOR s.c.
Paweł Chapiński, Ireneusz Chapiński
Mojesz 31B
59-600 Lwówek Śląski

 


Termin realizacji: 05.07.2019r. – 20.10.2020r.

Wartość wykonanej usługi wyniosła: 195 000,00 zł netto
239 850,00 zł brutto

Wartość nadzorowanych robót wyniosła: 8 811 936,24 zł netto
10 838 681,57 zł brutto

 

1. PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI KONTRAKTU.
• Dokumentacja przetargowa, warunki kontraktu,
• Umową pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu Nr MZD.022.253.TI.2019
z dnia 05.07.2019r.
• Umową pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą MZD.022.259.TI.2019
z dnia 15.07.2019 r. + aneks nr 3 z dnie 31.08.2020

2. LOKALIZACJA
Inwestycja była zrealizowana na terenie województwa opolskiego w Mieście Opole. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest ul. 11ego Listopada na obiekcie z wyspy Pasieki na wyspę Bolko.

3. ZAKRES OBJĘTY KONTRAKTEM
Inwestycja polegała na przebudowie kładki polegającej na montażu dodatkowych chodników dla pieszych po obu stronach konstrukcji, dostosowaniu dojazdów oraz naprawy i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji przęsła.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Parametry techniczne:
− rozpiętość teoretyczna przęseł lt =64,640 + 64,640 + (32,700+32,700) m,
− długość całkowita kładki (przęsło + przyczółki ze skrzydłami) lc =203,91 m,
− długość przęseł kładki lc =196,7 m,
− całkowita szerokość przęseł blachownicowych mostu bc =4,64 m,
− całkowita szerokość przęseł kratowych mostu:
− bez wykuszy: bc =4,85 m,
− z wykuszami: bc =7,82 m,
− wysokość dźwigarów blachownicowych hd =1,84 m,
− wysokość dźwigarów kratownicowych hd =7,66 m,
− kąt skrzyżowania osi przęseł mostu z osią podpór α = 90°
Szczegółowy zakres robót:
− prace rozbiórkowe,
− wykonanie murów oporowych na zejściu,
− montaż elementów wsporczych i wzmacniających,
− zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów konstrukcji kładki i wózka rewizyjnego,
− wykonanie nowej płyty żelbetowej pomostowej przęseł kratownicowych,
− wykonanie nawierzchni na przęsłach z płyt kompozytowych,
− montaż urządzeń dylatacyjnych, prefabrykacja i montaż balustrad,
− naprawa powierzchni i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
− rekonstrukcja dojścia do kładki, odwodnienie i oświetlenie kładki,
− wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.