Nazwa kontraktu/zadania:

Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego i Dolnej Wsi

  

Zamawiający:

Urząd Miasta Gliwice

Ul. Zwycięstwa 21

44-100 Gliwice

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.

Ul. Nad Bytomką 1

44-100 Gliwice

 

Inspektor nadzoru:

Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST - COMPLEX” Spółka z o.o.
Ul. Góry Chełmskiej 15,

44-100 Gliwice   

 

 

Termin realizacji:                                                      04.03.2021 – 15.10.2021 r.

  

Wartość nadzorowanych robót wyniosła:                  243 124,17 zł netto

299 042,73 zł brutto

 

OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA:

Zadanie inwestycyjne obejmowało rozbiórkę istniejącej i budowę nowej kładki dla pieszych nad potokiem Ostropka wraz z przebudową fragmentu koryta cieku wodnego oraz ciągów komunikacyjnych.

 

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót budowlanych:

 • rozbiórka balustrad oraz przęsła
 • rozbiórka betonowych przyczółków wraz ze stalowymi wzmocnieniami
 • rozbiórka istniejącego umocnienia skarpy
 • wykonanie palowania podporowego pod nową konstrukcję kładki
 • wykonanie belek oczepowych
 • ułożenie betonowych płyt drogowych 15x100x250cm na podsypce z piasku kopanego grubości 10 do 20cm w strefie przyoczepowej
 • montaż prefabrykowanego przęsła pomostowego - konstrukcja monolityczna z kompozytów polimerowych zbrojonych włóknami szklanymi osadzonymi w osnowie poliestrowej
 • montaż prefabrykowanych nowych balustrad
 • montaż elementów montażowych rur osłonowych sieci infrastruktury technicznej
 • umocnienie koryta rzeki płytami ażurowymi - skarpy
 • wykonanie odcinków ciągów komunikacyjnych