Zadanie: Przebudowa dróg najazdowych wraz z podniesieniem wiaduktu nad torami J.S.K. Sp. z o.o. w ciągu DW Nr 933 ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju

Inwestor: Miasto Jastrzębie Zdrój

Wykonawca: SKANSKA S.A. o/Katowice

Pełnienie obowiązków Kierownika Projektu realizującego zadanie pn.: „Przebudowa dróg najazdowych wraz z podniesieniem o 5,5 m wiaduktu (strona północna) nad torami J.S.K. sp. z o.o. w ciągu DW 933 ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju”

Termin realizacji: 30.04.2013 r.