Zadanie: Naprawa podpór wiaduktu nad autostradą A4 w km 213+893 w m. Magnuszowice

Pełniona funkcja:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie: Realizacja robót od 13.05.2013r. (podpisanie Umowy) do 13.18.2013 r.

Strony Kontraktu:

ZAMAWIAJACY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
45-085 Opole
Niedziałkowskiego 6

INŻYNIER KONTRAKTU:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT:
TARCOPOL Sp. z o.o. TPM Consulting
ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław

WYKONAWCA:
MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

Charakterystyka zadania:
Wiadukt znajduje się w miejscowości Magnuszowice nad autostradą A4 w km 213+893. Każdą z podpór pośrednich obiektu stanowią dwa żelbetowe słupy o przekroju ośmiokątnym zwieńczone oczepem i posadowione na kwadratowych stopach fundamentowych.
Zabezpieczenie słupów polegało na montażu stalowych płaszczy okalających ośmiokątny przekrój słupa. Przed wykonaniem płaszczy skuto odspojoną otulinę oraz zabezpieczono antykorozyjnie pręty zbrojeniowe. Powierzchnię betonu oczyszczono przez piaskowanie. Półpłaszcze połączono ze sobą wokół konstrukcji słupa za pomocą spawania. Po zespawaniu półpłaszczy niezabezpieczoną powierzchnię stalową oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie. Płaszcze posadowiono za pośrednictwem kołnierza stalowego na odsadce fundamentowej i zakotwiono do fundamentów i oczepów za pomocą śrub. Przestrzeń wokół słupów miedzy płaszczami wypełniono zaprawą niskoskurczową. Następnie wykonano wierzchnie zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych płaszczy.

Zabezpieczenie oczepów polegało na wzmocnieniu stref nadpodporowych taśmami CFRP metodą bierną; wzmocnieniu strefy dolnej, przęsłowej oczepu taśmami CFRP metodą bierną oraz czynną; wzmocnieniu przekroju na ścinanie nakładkami z mat węglowych CFRP.

W ramach Kontraktu wykonano:

 • Czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni betonowych słupów podpór - 67,74 m2
 • Czyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni betonowych oczepów - 129,27 m2
 • Iniekcja ciśnieniowa żywicami pęknięć powierzchni betonowej oczepów - 71,13 m
 • Reprofilacja konstrukcji żelbetowej słupów podpór masami PCC - 24,10 dm3
 • Reprofilacja konstrukcji żelbetowej oczepów masami PCC - 280,15 dm3
 • Montaż płaszczy stalowych podpór - 8,55 t
 • Zabezpieczenie antykorozyjne płaszczy stalowych podpór - 84,74 m2
 • Wtłoczenie zaprawy niskoskurczowej pod płaszcz stalowy - 4,35 m3
 • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej oczepów - 129,27 m2
 • Wzmocnienie oczepów – taśmy kompozytowe z naciągiem - 433,30 mb
 • Wzmocnienie oczepów – maty kompozytowe - 573,34 m2