Zadanie: I etap budowy obwodnicy m. Puławy wraz z budową mostu przez rz. Wisłę w Puławach

GDDKiA O/Lublin, ul.Ogrodowa 21

3.02.2006 – 8.12.2009 – Zarządzanie i nadzór nad robotami przy I etapie Budowu obwodnicy m.Puławy , dł. 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach, dł. 1038,2 m.

Budowa mostu przez rz.Wisłę w Puławach -dł. 1038,2 m wraz wiaduktem nad drogą gminną przystosowanego do klasy obciążeń „A”