Zadanie: Budowa południowej obwodnicy m. Kędzierzyna-Koźla wraz z budową mostu przez rz. Odrę w ciągu DK nr 40

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

12.06.2008 -08.2010 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad budową południowej obwodnicy m.Kędzierzyna-Koźla wraz z budową mostu przez rz.Odrę w c.DK-40 – cześć B km 2+460,00- km5+933,41 oraz – część A- od km 0+999,40 do km 2+460,15

    Budowa obiektów mostowych:
  • nr 1 – most na potoku Lineta w c. obwodnicy w km 2+460
  • nr 2 – most na potoku Golka w c. obwodnicy w km 3+301
  • nr 3 – wiadukt nad ul.Raciborską w c. obwodnicy w km 3+501,36
  • nr 4 – most na rzece Odra w c. obwodnicy w km 4+342
  • nr 5 – przepust na rowie R -1 w km 3+710
  • nr 5a – przejście dla zwierząt w km 5+000
  • nr 6 – przepust na rowie R -4 w km 5+415