Zadanie: Budowa obwodnicy Otmuchowa w ciągu DK 46 - w ramach Projektu AFI, wg procedur FIDIC

Inwestor: GDDK i A Oddział w Opolu
Termin realizacji: 2004 – 2006
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • jedno- i dwujezdniowa droga o długości 3,820 km
  • most nad rzeką Raczyna o długości 217 m
  • most nad rzeką Nysa Kłodzka o długości 366 m
  • 7 przepustów o długości od 18 do 60 m
  • 5 dróg gospodarczych
  • przebudowa i budowa infrastruktury technicznej