Zadanie: Budowa mostu na rzece Nysa Kłodzka w ciągu DK 94 w Skorogoszczy

Inwestor: GDDK i A Oddział w Opolu
Termin realizacji: 2004 – 2006
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • budowa dwuprzęsłowego podwieszonego mostu pylonowego w konstrukcji stalowej, ze sprężoną płytą pomostu o długości 124,77 m
  • budowa dojazdów do obiektu na długości 631,50 m
  • przebudowa sieci uzbrojenia terenu
  • wzmocnienie brzegów rzeki, nasypów i wałów przeciwpowodziowych
  • rozbiórka istniejącego mostu