Zadanie: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – Etap I

Inwestor: Miasto Jastrzębie – Zdrój

Wykonawca: Krysl & Bögl

Pełnienie roli Inżyniera Projektu – zarządzanie projektem „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – Etap I”

Planowany termin zakończenia:31.12.2012 r..