Zadanie: Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń odcinek węzeł „Mikuszowice” – Żywiec

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Wykonawca: Polimex-Mostostal S.A. Warszawa

W konsorcjum z LAFRENTZ Polska Spółka z o.o. Poznań zarządzanie Projektem „Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec, odcinek Wilkowice/Łodygowice – Żywiec” w zakresie budowy drogi ekspresowej S-69, na odcinku od węzła „Mikuszowice” (Żywiecka – Bystrzańska) do węzła „Żywiec”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót (25 obiektów mostowych).

Planowany termin zakończenia grudzień 2012 r.