Zadanie: Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Grodziec - Myślina

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

10.06.2010 – 2011 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 46

  • Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Grodziec-Myślina od km 124+950 do km 129+600</ul