Zadanie: Rozbudowa DK Nr 46 na odcinku Dębska Kuźnia – Schodnia

NAZWA KONTRAKTU: Przebudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Dębska Kuźnia – Schodnia Stara, od km 110+867 do km 116+100

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

WYKONAWCA: „Mega Bruk” Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego Jacek Sztolcman Ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o. 80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślańska 55

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy; 07.01.2011 r.
Data przekazania placu budowy; 12.01.2011 r.
Planowana data zakończenia; 31.08.2011 r.

Parametry techniczne przekroju drogowego:
• klasa GP (główna ruchu przyśpieszonego)
• prędkość projektowa: Vp=70km/h, Vm=90km/h
• przekrój poprzeczny 2x3,5
• obciążenie – 115 KN/oś
• kategoria ruchu - KR5

• szerokość pasa ruchu – 3,5 m
• szerokość pobocza utwardzonego – 2,0 m
• szerokość pobocza gruntowego – 1,1 m
• minimalny promień łuku poziomego R=600 m
Parametry techniczne przekroju ulicznego:
• klasa GP (główna ruchu przyśpieszonego)
• prędkość projektowa: Vp=60km/h, Vm=70km/h
• przekrój poprzeczny 2x3,5
• obciążenie – 115 KN/oś
• kategoria ruchu - KR5
• szerokość pasa ruchu – 3,5 m
• szerokość opaski – 0,3 m
• szerokość chodnika – min.=2,0 m
• szerokość ciągu pieszo-rowerowego – min.=2,5 m
Parametry techniczne odcinka drogi dojazdowej w m. Schodnia:
• klasa D
• prędkość projektowa: Vp=30km/h,
• szerokość pasa ruchu – 2,5 m,
• szerokość jezdni – 5,0 m,
• kategoria ruchu – KR1