Zadanie: Przebudowa i budowa układu drogowego przez RYFAMĘ w Rybniku

Miasto Rybnik, ul.B.Chrobrego 2

07.12.2009 – 2011 – Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia:

  • Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Centrum Rybnika poprzez budowę i przebudowę układu drogowego /przebudowa ul.Chrobrego na odc.od ul.Kościuszki do terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn oraz budowę nowej drogi poprzez Ryfamę do skrzyżowania ulic Powstańców Śl., Żorskiej, Sybiraków/