Zadanie: Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bytomskiej 15 w Rudzie Śląskiej

Inwestor: Miasto Ruda Śląska

Wykonawca: J@G Spółka z o.o. Zabrze

Nadzór inwestorski

Termin wykonania: 15.02.1014 r.