Zadanie: Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole – Półwieś – Etap I

ZAMAWIAJĄCY:
 Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole.

WYKONAWCA:
 ADAC-LEWAR Sp. z o. o., ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń.

NADZÓR KONSERWATORSKI:
 „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

NADZÓR INWESTORSKI:>Br? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole.

PROJEKTANT:  Firma Architektoniczna „ARCHITEKTONIKA”
mgr inż. arch. Krzysztof Rakowski
ul. Ozimska 16/304, 45-057 Opole.

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Przekazanie placu budowy: 04.04.2013
Data zakończenia robót: 23.12.2013
Wartość zadania – Etap I: 3 274 572,42 zł brutto

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Cmentarz komunalny w Opolu-Półwsi zrealizowany w latach 1928 – 1931 wg projektu słynnego projektanta architektury ogrodów i zieleni miejskiej w XX – wiecznych Niemczech i Europie, Gustawa Allingera o powierzchni około 20 ha.

Rewitalizacja obejmowała:

 • wykonanie nowej instalacji wody, kanalizacji i oświetlenia terenu,
 • wykonanie schodów terenowych z promieniowanego granitu,
 • odtworzenie wzdłuż alejek murków oporowych z kamienia wapiennego,
 • odtworzenie wolnostojących schodów z wapienia z donicami z kamienia wapiennego,
 • rozebranie starej i wykonanie nowej misy fontanny wykończonej drobną mozaiką szklaną. Fontannę wyposażono w nową technologię wody,
 • wymiana betonowego postumentu pod rzeźbą „Smutek” na postument z pełnego bloku granitowego,
 • wykonanie alei głównej od bramy głównej do kaplicy cmentarnej oraz placu wokół kaplicy z promieniowanej kostki granitowej,
 • wykonanie alei bocznych (pieszo jezdnych) z kostki betonowej,
 • wykonanie nowych nawierzchni alejek i przestrzeni między grobami z nieutwardzonego żwirku granitowego,
 • wykonanie oświetlenia alei głównej i placu cmentarnego przed kaplicą, oraz alejek bocznych,
 • wykonanie 4-ch postumentów granitowych bloków informacyjnych dla opisów miejsc zabytkowych,
 • rewitalizacja zabytkowych grobów:
  • Zespołu Grobów Sióstr Zakonnych
  • Granitowego Krzyża Cmentarnego
  • Żołnierzy Francuskich
  • Golgoty Wschodu
  • Alei Zasłużonych.