Zadanie: Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności – opracowanie PFU

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Wykonanie opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego