Zadanie: Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze

Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze

Kontrakt 1: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Michała Archanioła, św. Józefa i W. Reymonta w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe
Inwestor: Miasto Zabrze – Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej Wykonawca: konsorcjum firm Majwer Sp. z o.o. Kraków, Majwer Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Pełnienie funkcji inspektora Inżyniera Kontaktu Termin wykonania: listopad 2018

Kontrakt 2: Przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido w rejonie osiedla Józefa w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe
Inwestor: Miasto Zabrze – Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
Wykonawca: konsorcjum firm SANIMET Spółka z o.o. Częstochowa, SANIMET Krzysztof Grzywacz Częstochowa
Pełnienie funkcji inspektora Inżyniera Kontraktu
Termin wykonania: październik 2019

Kontrakt 3: Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Parku Leśnym Powstańców Śląskich w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe
Inwestor: Miasto Zabrze – Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
Wykonawca: konsorcjum firm Zakład Budowlano Drogowo Melioracyjny Turczyński Tomasz Imielin, Roboty Ziemne Ogólnobudowlane Rozbiórki Marcin Gruszczyk Golasowice
Pełnienie funkcji inspektora Inżyniera Kontraktu
Termin wykonania: październik 2019