Zadanie: Zespół Szkół Samochodowych, ul. Kilińskiego 24 a – przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego

NAZWA KONTRAKTU: „Zespół Szkół Samochodowych, ul. Kilińskiego 24 a – przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego”

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

WYKONAWCA: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-908 Bytom

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: KOSZT-BUD Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych Dariusz Majer, ul. Gen. J. Ziętka 18c/12, 44-196 Knurów

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy: 28.06.2013 r.
Data przekazania terenu budowy: 02.07.2013r.
Data zakończenia: 28.10.2013 r. (4 miesiące od daty zawarcia umowy)
Data odbioru końcowego: 05.11.2013 r.
Wartość zadania: 1 095 450,95 zł /brutto/

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano następujący zakres robót:
• przebudowa boiska sportowego
• budowa miasteczka ruchu drogowego
• budowa drogi przeciwpożarowej
• wymiana nawierzchni placu utwardzonego
• budowa wjazdu
• budowa oświetlenia boisk szkolnych i przebudowa oświetlenia terenu
• odwodnienie terenu – przebudowa kanalizacji deszczowej
• remont ogrodzenia
• wraz z następującymi robotami towarzyszącymi:
• zabudowa urządzeń sportowych jak: słupki do siatkówki, bramki do piłki ręcznej i kosze do koszykówki
• wycinka drzew , nasadzenie drzew , rekultywacja terenów zielonych oraz
• zabudowa elementów małej architektury jak: ławki, kosze na śmieci, piłkochwyty oraz wiata ogrodowa – magazynowa.


Przebudowa Boiska Piłkarskiego

W miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej wykonane zostało nowe boisko o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 62,0 x 28,0 m. Boisko otoczone jest piłkochwytem wykonanym z siatki poliuretanowej o wys. 6,0 m. Wejścia na płytę boiska zlokalizowano w następujących miejscach: od strony szkoły i bramki wejściowej, od strony wiaty magazynowej oraz od strony miasteczka ruchu drogowego. Wejścia wykonano w formie przejść w piłkochwycie - bez bramek. Na powierzchni boiska naniesiono linie wyznaczające trzy pola do gry w koszykówkę, pole do gry w piłkę ręczną oraz pole do gry w siatkówkę, jak również bieżnię czterotorową o długości 50m. Boisko wyposażono w dwie bramki do gry w piłkę ręczną oraz sześć koszy do koszykówki, jak również w demontowane słupki do siatkówki.

Odwodnienie

Odwodnienie boiska zrealizowano poprzez zastosowanie czterostronnego spadku nawierzchni boiska z odprowadzeniem wody deszczowej na tereny zielone oraz do korytka odwodnienia liniowego, umieszczonego wzdłuż dłuższego boku boiska. Odwodnienie placu jako spadek nawierzchni, odprowadzający wodę do wpustów ulicznych. Odwodnienie drogi pożarowej oraz miasteczka ruchu drogowego zrealizowano poprzez ukształtowanie spadku nawierzchni, odprowadzające wodę do dwóch wpustów ulicznych.

Ogrodzenie terenu placu.

Istniejące ogrodzenie znajdujące się od strony zachodniej oraz od strony północnej, wraz z bramą techniczną placu zostało zdemontowane. W jego miejsce wykonane zostało ogrodzenie panelowe z prefabrykowaną podmurówką. Ponadto wymieniona została bramka we wschodniej części ogrodzenia.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki:

• Boisko o nawierzchni poliuretanowej – 1736,0 m2
• Powierzchnia ciągów pieszych i jezdnych – 2309,2 m2
• Powierzchnia zabudowy – 1460,1m2
• Powierzchnia zielona – 2399,8 m2
• Całkowita powierzchnia działki – 8054,0 m2
• Powierzchnia zielona stanowi 29,8% powierzchni działki