Zadanie: Zespół Szkół Łączności w Gliwicach ul. Warszawska 35 – modernizacja boisk szkolnych

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

WYKONAWCA: HEMET Sp. z o.o. ul. Fabryczna 23a 65-001 Zielona Góra

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: P.W. GRETASPORT ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Przekazanie placu budowy: 20.05.2013
Data zakończenia robót: 14.09.2013
Wartość zadania: 1 067 350,73 zł brutto

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przedmiotem wykonania było zagospodarowania terenu “budowy i modernizacji obiektów sportowych przy Zespole Szkół Łączności ul. Warszawska 35 w Gliwicach”. Na obiekcie sportowym wykonano następujące elementy zagospodarowania:

 • powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1408.00 m2
 • powierzchnia bieżni - 1349.00 m2
 • powierzchnia skoczni wzwyż - 312.00 m2
 • powierzchnia rzutni pchnięcia kulą - 150.00 m2
 • powierzchnia skoczni w dal - 211,50 m2
 • powierzchnia chodników - 411,00 m2
 • powierzchnia trawników - 5362,09 m2Parametry techniczne elementów obiektu:

 • boisko wielofunkcyjne: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32 m x 44 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze ceglastym, zielonym i żółtym, mieszczące w swym obrysie boisko do piłki ręcznej (mini piłki nożnej) o wymiarach 20 m x 40 m ulokowane podłużnie, dwa boiska do koszykówki o wymiarach 15 m x 28 m ulokowane poprzecznie oraz dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9 m x 18 m ulokowane poprzecznie, boiska wydzielone liniami szer. 5 cm w następujących kolorach : boisko piłki ręcznej w kolorze białym, boiska do koszykówki w kolorze niebieskim, boiska do siatkówki w kolorze żółtym. Boisko wyposażone w bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,00x2,00 m, stojaki do koszykówki i słupki do siatkówki. Powierzchnia boiska 1.408,00 m2,
 • bieżnia: bieżnia lekkoatletyczna okólną o długości toru wewnętrznego 200,00 m, czterotorowa z sektorem prostym - 100 m, o długości 115 m i szerokości 5,10 m z nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym. Bieżnia prosta 100 m posiada sektor startu dł. 2,00 m, sektor biegu dł. 100,00 m i sektor wybiegu dł. 13,00 m, tory biegu szer. 1,22 m wyznaczone liniami szer. 5 cm w kolorze białym. Bieżnia wyposażona w 4 bloki startowe. Powierzchnia bieżni – 1.349,00 m2
 • skocznia wzwyż: skocznia wzwyż z rozbiegiem wachlarzowym o kącie rozwarcia 150o i zeskocznia na materac o wymiarach 0,60 x 3,00 x 5,00m. Rozbieg skoczni o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze ceglastym. Skocznia wyposażona w zestaw do skoku wzwyż z materacem. Powierzchnia skoczni – 312,00 m2
 • rzutnia pchnięcia kulą: rzutnia pchnięcia kulą z kołem śr. 213 cm o nawierzchni betonowej i sektorem rzutu o promieniu 20 m i kącie rozwarcia 40o, nawierzchnia sektora rzutów z mączki ceglanej. Rzutnia wyposażona w zestaw kul. Powierzchnia rzutni – 150,00 m2
 • skocznia w dal i trójskoku: skocznia w dal i trójskoku, podwójna z rozbiegiem szerokości 2,50 m i długości 2 x 45,00 m oraz dwie zeskocznie o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Skocznia wyposażona w 6 belek do odbicia. Powierzchnia skoczni – 211,50 m2
 • sektory zabramkowe: wypełnienie sektorów zabramkowych wolnych od urządzeń lekkoatletycznych nawierzchnią trawiastą z rolki. Powierzchnia wypełnień – 488,90 m2
 • ogrodzenie obiektu sportowego i terenu szkoły: nowe ogrodzenie terenu obiektu stalowe, systemowe, panelowe długości 95,00 m i wysokości 2,00 m z przewyższeniem do 4,00 m wzdłuż budynku szkoły na odcinku 70,00 m, przewyższenie z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm. Ogrodzenie nowe wyposażone w bramę systemową szerokości 4,00 m i wysokości 2,00 m oraz furtkę szer. 1,20 m. Renowacja ogrodzenia istniejącego stalowego wysokości 2,00 m z przedłużeniem w tożsamej konstrukcji na długości 144,00 m.
 • piłkochwyty: za bramkami boiska piłki ręcznej i wzdłuż bieżni, piłkochwyty długości 2x25,00 m i 60,00 m, wysokości 4,00 m z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm i oczkach 10x10 cm na słupkach z profili stalowych 80x80x3.
 • ciągi komunikacyjne: chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm szarej, stanowiące ciągi komunikacyjne i dojście do obiektu z drogi pożarowej.
  Powierzchnia chodników – 411,00 m2
 • ławki parkowe i kosze na śmieci: wzdłuż boiska wielofunkcyjnego, 10 ławeczek parkowych bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami drewnianymi montowane w podłożu oraz 3 kosze na śmieci umieszczone między ławeczkami również montowane w podłożu.
 • oświetlenie boiska wielofunkcyjnego : 8 opraw oświetleniowych metalohalogenowych na 4 masztach wysokości 12,00 m