Zadanie: Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35 – modernizacja boisk szkolnych

NAZWA KONTRAKTU: „Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35 – modernizacja boisk szkolnych”

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

WYKONAWCA: HEMET Sp. z o.o. ul. Fabryczna 23a 65-001 Zielona Góra

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: AMIBUD Cezary Ilnicki, ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy: 21.06.2013 r.
Data przekazania terenu budowy: 27.06.2013r.
Data zakończenia: 21.10.2013 r. (4 miesiące od daty zawarcia umowy)
Data odbioru końcowego: 29.10.2013 r.
Wartość zadania: 1 724 256,02 zł /brutto/

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano następujący zakres robót:

 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarze 31 x 44 m z nawierzchnią poliuteranową dwukolorową
 • Budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarze 19,10 x 32,10 m z nawierzchnią poliuretanową dwukolorową
 • Budowa bieżni sprinterskej trzytorowej do biegu na 60 i 100 m, szerokości 4,11 m, zakończonej zeskokiem do skoku w dal. Bieżnia z nawierzchnią poliuretanową jednokolorową.
 • Budowa parkingu dla samochodów osobowych na 13 miejsc postojowych, w tym dwa miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej.
 • Budowa placu manewrowego oraz placu przed szkołą z nawierzchnią z kostki betonowej
 • Budowa zjazdu na teren inwestycji z ul. Żeromskiego
 • Budowa ciągu pieszo-jezdnego szer. 5 m oraz ciągów pieszych i opasek wokół boisk z nawierzchnią z kostki betonowej
 • Montaż ogrodzenia boisk wys. 4,08 m wraz z furtkami i bramkami technologicznymi. Ogrodzenie stalowe, panelowe, wandaloodporne, z tłumikami hałasu.
 • Montaż ogrodzenia wys. 2,05 m wokół parkingu z bramą przesuwną
 • Montaż ogrodzenia wys. 2,05 m między bieżnią a ciągiem pieszym oraz od strony projektowanego wjazdu z ul. Żeromskiego wraz z bramą technologiczną. Ogrodzenie stalowe, panelowe.
 • Wykonanie murów oporowych między bieżnią, a ciągiem pieszym oraz przy wjeździe na teren szkoły.
 • Wykonanie skarp wyrównujących poziomy terenu.
 • Montaż koszy na śmieci oraz ławek przy boiskach.
 • Wykonanie wycinki drzew.
 • Wykonanie nasadzeń oraz trawników z trawy z rolki.
 • Wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej boisk.
 • Demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych.
 • Zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego biegnącego przez teren inwestycji.
 • Wykonanie oświetlenia boisk i terenu.
 • Wykonanie odwodnienia boisk i nawierzchni z kostki betonowej.

Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarowania działki:

Boisko wielofunkcyjne 31x44 m 1 364,00 m2
Boisko siatkarskie 19,10x32,10 m 613,11 m2
Bieżnia sprinterska trzytorowa 527,20 m2
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm 177,00 m2
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 1 350,00 m2
Nawierzchnia trawników z trawy naturalnej z rolki 1 117,00 m2