Zadanie: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 w Gliwicach – modernizacja boisk szkolnych

Inwestor: Miasto Gliwice

Wykonawca: PHU GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Przekazanie placu budowy: 13.04.2015

Termin wykonania: Październik 2015

Zakres wykonanych robót:

 • Roboty ziemne
 • Budowa infrastruktury kablowej
 • Kładzenie kabli
 • Drenaż boiska
 • Kanalizacja deszczowa
 • Przepięcie istniejącego drenażu
 • Kanalizacja sanitarna
 • Instalacja wody
 • Roboty zabezpieczające kolizję
 • Wywozy
 • Roboty rozbiórkowe
 • Wycinka drzew
 • Boisko do koszykówki i siatkówki
 • Bieżnia przy boisku do koszykówki i siatkówki
 • Piłkochwyt wokół boiska do koszykówki i siatkówki
 • Chodniki wokół boiska do koszykówki i siatkówki
 • Wyposażenie boiska do koszykówki i siatkówki
 • Boisko do piłki ręcznej i nożnej
 • Piłkochwyt wokół boiska do piłki ręcznej i nożnej
 • Chodniki wokół boiska do piłki ręcznej i nożnej
 • Wyposażenie boiska do piłki ręcznej i nożnej
 • Droga pożarowa i place manewrowe/postojowe
 • Chodniki wokół szkoły i dojścia do boisk
 • Ogrodzenie
 • Nawierzchnie trawiaste i zieleń
 • Wyposażenie
 • Prace demontażowe (oświetlenie boisk)
 • Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
 • Roboty ziemne, okablowanie, maszty oświetleniowe
 • Roboty elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
 • Tynkowanie


Wartość umowy brutto: 1 511 543,42