Zadanie: Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” – etap I przebudowy

Inwestor: Gmina Świętochłowice

Wykonawca: w trakcie wyboru

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Termin wykonania: 30.04.2019 r.