Zadanie: Przebudowa boiska piłkarskiego GKS Walka Makoszowy w Zabrzu

Gmina Miejska Zabrze, ul.Powstańców Śl.5-7

4.11.2009- 14.05.2010 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka-Makoszowy przy ul.Jaskółczej 40 w Zabrzu

Przebudowa płyty boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni o wym. 76,0 m x 121,0 m pow. całkowitej 9 196 m2, wykonanie ogrodzenia terenu, budowę instalacji oświetlenia płyty boiska , zagospodarowanie terenu w tym niezbędnych ciągów komunikacyjnych ; budowa trybuny w konstrukcji stalowej na ok.500 miejsc