Zadanie: Przebudowa boiska LKS „Jedność” w Przyszowicach

Gmina Gierałtowice, ul.Ks.Roboty 48

07.07.2009 – 2010 – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa boiska LKS Jedność Przyszowice przy ul.K.Miarki w Przyszowicach.

Wykonanie boiska trawiastego o wymiarach 100x65 wraz ze strefą bezpieczeństwa obsianą szlachetnymi trawami sportowymi, boiska do piłki plażowej piaszczystej o wym. 20x12 wraz z zamontowaniem trybun stalowych pięciorzędowych zadaszonych na 420 miejsc