Zadanie: Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29 w Gliwicach – modernizacja boisk szkolnych

NAZWA KONTRAKTU: „Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29 w Gliwicach – modernizacja boisk szkolnych”

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

WYKONAWCA: BAKOSPORT G. Baran, R. Koziołek Sp. j. ul. Rapackiego Adama 34 42-520 Dąbrowa Górnicza

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: P.W. GRETASPORT ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Przekazanie placu budowy: 19.06.2013
Data zakończenia robót: 19.11.2013
Wartość zadania: 1 557 082,80 zł brutto

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przedmiotem wykonania było zagospodarowania terenu “budowy i modernizacji obiektów sportowych przy Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 w Gliwicach”. Na obiekcie sportowym wykonano następujące elementy zagospodarowania:

 • - powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1.320,00 m2
 • - powierzchnia boiska piłki ręcznej - 800,00 m2
 • - powierzchnia boiska siatkówki - 360,00 m2
 • - powierzchnia bieżni - 357,00 m2
 • - powierzchnia rzutni pchnięcia kulą - 150.00 m2
 • - powierzchnia skoczni w dal - 70,50 m2
 • - powierzchnia chodników, placu rekreacyjnego – 1.887,97 m2
 • - powierzchnia drogi z parkingiem - 872,74 m2Parametry techniczne elementów obiektu:

 • boisko wielofunkcyjne: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 m x 44 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze ceglastym, zielonym i żółtym, mieszczące w swym obrysie boisko do piłki ręcznej (mini piłki nożnej) o wymiarach 20 m x 40 m ulokowane podłużnie, dwa boiska do koszykówki o wymiarach 14 m x 26 m ulokowane poprzecznie oraz dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9 m x 18 m ulokowane poprzecznie, boiska wydzielone liniami szer. 5 cm.
 • bieżnia: bieżnia lekkoatletyczna prosta, czterotorowa– 60 m o długości 70 m i szerokości 5,10 m z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w kolorze ceglastym. Bieżnia prosta 60 m posiada sektor startu dł. 1,00 m, sektor biegu dł. 60,00 m i sektor wybiegu (hamowania) dł. 9,00 m, tory biegu szer. 1,22 m wyznaczone liniami szer. 5 cm,
 • rzutnia pchnięcia kulą: rzutnia pchnięcia kulą z kołem śr. 213 cm o nawierzchni betonowej i sektorem rzutu o promieniu 21 m i kącie rozwarcia 40o, nawierzchnia sektora rzutów z mączki ceglanej,
 • skocznia w dal: skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej szerokości 1,50 m i długości 31,00 m oraz zeskocznia o wymiarach 3,00 x 8,00 m,
 • istniejące boisko piłki ręcznej : nawierzchnia poliuretanowa na istniejącym boisku asfaltowym o wymiarach 20 m x 40 m w kolorze ceglastym i zielonym, mieszczącym w swym obrysie boisko do piłki ręcznej (mini piłki nożnej) o wymiarach 18 m x 37 m,
 • istniejące boisko siatkówki: wymiana istniejącej trawiastej nawierzchni boiska na nawierzchnię z trawy rolowanej o wymiarach 15 m x 24 m, boisko mieści w swym obrysie boisko do siatkówki o wymiarach 9 m x 18 m,
 • ogrodzenie terenu obiektu szkoły: wymiana ogrodzenie terenu szkoły na ogrodzenie stalowe, typowe, panelowe długości 399,00 m i wysokości 2,00 m. Ogrodzenie szkoły wyposażone w dwie bramy szer. 4 m i jedną furtkę szer. 1,20 m, również systemowe.
 • piłkochwyty: za bramkami boiska wielofunkcyjnego i na jednym jego długim boku, od strony szkoły piłkochwyty długości 2x24,00 m i 44,00 m wysokości 6,00 m z siatki polipropylenowej z sznurka gr. 4,7 mm i oczkach 10x10 cm na słupkach z profili stalowych 80x80x3 mm.
 • ciągi komunikacyjne: chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm szarej, stanowiące ciągi komunikacyjne obiektu sportowego i dojścia z obiektu szkoły oraz drogi wewnętrzne z kostki betonowej gr. 8 cm z parkingiem na 10 stanowisk samochodów osobowych.
 • plac rekreacyjny: plac rekreacyjny o wymiarach 14,00x47,00 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm.
 • ławki parkowe i kosze na śmieci: wzdłuż boiska wielofunkcyjnego, boiska piłki ręcznej, boiska siatkówki i na placu rekreacyjnym, w polu chodnika, projektuje się 44 ławeczki parkowe bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami drewnianymi montowanych w podłożu oraz 16 koszy na śmieci umieszczonych między ławeczkami również montowanych w podłożu.
 • przebudowa śmietnika: istniejący śmietnik o wymiarach w rzucie 4,32x6,64m ze ścianami wysokości 1,57 m, murowany z pustaków gazobetonowych i cegły pełnej
 • oświetlenie boisk: 16 opraw oświetleniowych metalohalogenowych na 8 masztach wysokości 12,00 m