Zadanie: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gierałtowicach

Gmina Gierałtowice, ul.Ks.Roboty 48

20.09.2007-30.06.2008 - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gierałtowicach - I , II, III etap

Zakres kontraktu obejmował: roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie boiska do koszykówki, wykonanie boiska do siatkówki, wykonanie bieżni oraz chodnika i trybun ziemnych.