Zadanie: Budowa boiska LKS „Gwiazda” w Chudowie

NAZWA KONTRAKTU:
„Budowa boiska LKS „Gwiazda” w Chudowie”
INWESTOR:
Gmina Gierałtowice,
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
WYKONAWCA:
BAKO SPORT G. Baran, R. Koziołek Sp. J.
42-520 Dąbrowa Górnicza
ul. Rapackiego 34
PROJEKTANT:
„Projekt 3 SC” Marek Pelc, Ludmiła Student
NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice
WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 24.07.2017 r.
Data przekazania placu budowy: 27.07.2017r.
Data rozpoczęcia robót: 27.07.2017 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 31.08.2018 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 31.08.2018 r.

Zakres kontraktu obejmował:
I) Wykonanie boiska piłkarskiego o wymiarach 115.00 x 74.00 m
a) Roboty przygotowawcze i roboty ziemne,
b) Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej z rolki,
c) Pielęgnacja trawnika z rolki na boisku w okresie dwóch miesięcy zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

II) Wykonanie infrastruktury technicznej w obrębie boiska piłkarskiego:
1) Zagospodarowanie terenu przy boisku piłkarskim:
a) Dojazd do boiska,
b) Parking i chodniki,
c) Ogrodzenie systemowe, piłkochwyty, barierki przy trybunach dla kibiców,
d) Zieleń wraz z robotami wykończeniowymi i pielęgnacyjnymi w okresie dwóch miesięcy zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
2) Wykonanie przyłącza wodociągowego:
a) Roboty przygotowawcze i roboty ziemne,
b) Roboty instalacyjne,
c) Zbiornik retencyjny na wodę,
d) Studnia wodomierzowa.
3) Wykonanie instalacji nawadniania boiska:
a) Roboty przygotowawcze i roboty ziemne,
b) Roboty instalacyjne.
4) Wykonanie instalacji elektrycznych:
a) Rozbudowa głównej tablicy rozdzielczej w budynku klubu sportowego,
b) Zasilanie instalacji nawadniania boiska,
c) Instalacja nagłośnienia boiska,
d) Montaż złącz z gniazdami,
e) Instalacja nagłaśniająca.

III) Wyposażenie boiska i przyległego terenu:
a) Bramki do piłki nożnej, chorągiewki,
b) Boks dla sędziów oraz boksy dla zawodników,
c) Zadaszone trybuny dla kibiców,
d) Wiata – zadaszenie punktu obsługi imprez, wiaty na rowery, stojaki na rowery.

Program użytkowy zagospodarowania terenu:

Powierzchnia działki - 26 119,00 m 2
Nawierzchnie projektowane:
Powierzchnia utwardzona – grys – 927,30 m 2
Powierzchnia utwardzona – kostka betonowa gr. 6 cm – 374,20 m 2
Projektowane powierzchnie zielone:
Powierzchnia boiska z trawy naturalnej z rolki – 8 510,00 m 2
Powierzchnia z trawy naturalnej wysiewanej – 5 371,00 m 2
Projektowane powierzchnie zielone 50 %
Powierzchnia nawierzchni z płyt ażurowych – 254.30 m 2