Zadanie: Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11

Inwestor: Gmina Sosnowiec

Wykonawca: PB Gwiazda Grzegorz Pszczyna

Nadzór inwestorski w zakresie instalacji, sieci elektrycznych

Termin wykonania: grudzień 2017