Pełnienie usług konsultingowych w zakresie nadzoru i obsługi inwestorskiej na Zadaniu: „Rozbudowa Zakładu Ecophon w Gliwicach, przy ul. Okrężnej 16”

 

ZAMAWIAJĄCY:   Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

 

 

WYKONAWCA:                   COMMERCECON Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Inwestycyjna 5, 95-050 Konstantynów Łódzki

 

 

NADZÓR INWESTORSKI:   Inwestycje, Budownictwo, Handel "INWEST-COMPLEX" Sp. z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15,    44-100 Gliwice

 

PROJEKTANT:                       Pracownia Projektów Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego

                                               Mgr inż. arch. Maciej Bielski

ul. Częstochowska 2/4, 44-100 Gliwice,

 

Zakres rzeczowy robót wykonanych w ramach Inwestycji:

  • Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi
  • przebudowa i rozbudowa części socjalno- biurowej,
  • budowa namiotowej hali magazynowej,
  • budowa stacji trafo wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego,
  • budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych
  • wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu oraz budową zewnętrznych instalacji na terenie Zakładu Ecophon w Gliwicach

 

Termin realizacji:       30.11.2022 r. – 18.09.2023 r.

  1. HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA:

Dane nowej hali produkcyjno-magazynowej (część rozbudowana):

Powierzchnia zabudowy: 9973,0 [m2]

Powierzchnia użytkowa: 9872,0 [m2]

Kubatura: 89 760,0 [m3]

 

ŁĄCZNIE CAŁY OBIEKT:

Powierzchnia zabudowy: 17 123,0 [m2]

Powierzchnia użytkowa: 16 872,0 [m2]

Kubatura: 158 490,0 [m3]

 

 

  1. BUDYNEK BIUROWY:

Dane rozbudowanej części budynku biurowego:

Powierzchnia zabudowy: 150,0 [m2]

Powierzchnia użytkowa: 121,0 [m2]

Kubatura: 580,0 [m3]

 

ŁĄCZNIE CAŁY OBIEKT:

Powierzchnia zabudowy: 932,0 [m2]

Powierzchnia użytkowa: 601,9 [m2]

Kubatura: 3 769,0 [m3]