Zadanie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach”

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Gierałtowice,
ul. Ks. Roboty 48,
44-186 Gierałtowice

INWESTOR ZASTĘPCZY:
„INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15,
44-100 Gliwice

PROJEKTANT:
OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI
Oskar Grąbczewski 40-737 Katowice,
UL. Małopolska 2/4

WYKONAWCA:
GAZOPLAST sp.zo.o.,
ul. Olimpijska 11,
40-208 Katowice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE: Data podpisania umowy z Wykonawcą: 13.10.2014 r.
Data przekazania terenu budowy: 20.10.2014 r.
Umowna data zakończenia: 30.06.2016 r.
Zakończenie czynności Odbioru Końcowego: 12.07.2017 r.
Wartość zadania wg umowy brutto: 2 714 610,00 zł

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Przedmiotem realizacji była „Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach’’ Od południa zlokalizowano poradnię dla dorosłych. Z wiatrołapu dostajemy się do przestronnego hallu - poczekalni, otoczonego gabinetami lekarskimi. Na wprost wejścia
leży rejestracja wraz z archiwum, która zgodnie z wytycznymi jest dwustronna – obsługuje również poradnię dziecięcą, do której prowadzi wejście od zachodu. Część przeznaczona dla dzieci pracuje w rozdziale czasowym. W obu częściach mamy sanitariaty dla pacjentów. Rzut uzupełniają zaplecze dla personelu oraz pomieszczenia techniczne.
Budynek ma rzut prostokąta z dwoma niezależnymi wejściami – dla dzieci i dla dorosłych. Wejścia są zlokalizowane w narożnikach budynku, co podkreśla kierunek łączący ulicę Polną z drogą wewnętrzną.
Budynek ma dwuspadowy dach o kalenicy leżącej na tym przekątnym kierunku. Przecięcie ścian i dachu tworzy geometrię ścian.
Ściany są perforowane oknami o charakterystycznych kształtach, dopasowanych do spadku dachu i ścian.
Zaprojektowano dach pokryty membraną EPDM. Ściany zewnętrzne będą licowane klinkierem, przy czym skośne linie dachu i okien wyznaczą indywidualną geometrię wątków ceglanych.
Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:
- instalacja wodna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wentylacja, c.o., c.w.u
zasilane gruntową pompą ciepła, instalacje elektryczne
– elektroenergetyczne (zasilanie i oświetlenie), niskoprądowe , instalacja odgromowa (ochrona podstawowa) oraz instalacja fotowoltaiczna.

Budynek obejmuje jednostki funkcjonalne:
W budynku zostały usytuowane :
- wydzielona poradnia ogólna P.O.Z. dla dorosłych obejmująca 2 gabinety lekarskie ogólne, pokój zabiegowy, gabinet specjalistyczny diagnostyczny bez określonej specjalności ( badań nieinwazyjnych) oraz gabinet ginekologiczny połączony wewnętrznie z pomieszczeniem higieny osobistej kobiet.
- gabinet pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej
- wydzielona poradnia pediatryczna : gabinet lekarski i pokój zabiegowy pracująca w rozdziale czasowym również jako poradnia dzieci zdrowych
W budynku na najliczniejszej zmianie ma pracować do 10 osób w pełnym lub częściowym wymiarze godzin. Zapewniono pomieszczenie socjalne umożliwiające spożywanie posiłków, oraz sanitariaty.
Liczba pacjentów może okazjonalnie wynieść ok. 30-40
Cały budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Dane liczbowe ogólne:
Powierzchnia zabudowy budynków projektowanych 554,50 m2
Powierzchnie utwardzone parkingów 318,80 m2
Powierzchnie utwardzone dróg 107,30 m2
Powierzchnie chodników 234,30 m2
Zieleń 485,10 m2
Suma 1700,00 m2

Dane liczbowe dla budynku Ośrodka Zdrowia
Wysokość 7,17 m
Długość 18,49 m
Szerokość 17,70 m
Ilość kondygnacji nadziemnych 1
Powierzchnia zabudowy 554,50 m2
Powierzchnia użytkowa 443,57 m2
Kubatura brutto 3105,00 m3

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:
- instalacja wodna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wentylacja, c.o., c.w.u
zasilane gruntową pompą ciepła, instalacje elektryczne – elektroenergetyczne (zasilanie i oświetlenie), niskoprądowe , instalacja odgromowa (ochrona podstawowa) oraz instalacja fotowoltaiczna.