Zadanie: Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu – Sztolnia dziedziczna Kopalnia „Guido” – kopalnia „Luiza”

ZAMAWIAJĄCY: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 (od 02.04.2013r. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59)

NADZÓR INWESTORSKI: Konsorcjum firm: „Inwest-Complex” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice P x M – Projekt – Południe Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków

PROJEKTANT: „BRUS, LACHOWICZ – Architekci”, ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE, CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW:

W ramach wyżej wymienionego zamówienia publicznego realizowano następujące Zadania:

1. Roboty budowlane i rewitalizacyjne w obrębie lokalizacji - ul. Wolności 410 (zmiana sposobu użytkowania i przebudowa nadszybia szybu „Carnall” z przeznaczeniem na cele turystyczne wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, zabudowa przyziemia budynku nadszybia szybu „Carnall” na potrzeby obsługi ruchu turystycznego – wejście do obiektu, zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynku stacji sprężarek i rozdzielni na cele kulturalno-edukacyjno-turystyczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną)
– wartość kontraktu netto: 4 577 746,18 zł

WYKONAWCA: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A (od 01.01.2014r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.), Plac Piastów 10, 44 – 100 Gliwice

Podstawowe dane techniczne:

1. Powierzchnia zabudowy: 895,20m2
2. Kubatura budynku: 4 963,20m3
3. Powierzchnia użytkowa: 1 252,70m2

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

Nadzorem objęte były specjalistyczne prace renowacyjno-remontowe elementów zabytkowych. Obejmowały one:

  • remont i renowację konstrukcji stalowej nadszybia i części urządzeń nadszybia (oczyszczenie, prace antykorozyjne, uzupełnienie elementów stalowych);
  • remont, konserwację i renowację urządzeń: torowisko maszyny zapychowej, suwnica, schron przeciwodłamkowy,
  • renowacja zabytkowej ściany rozdzielni 6kV polegająca na oczyszczeniu okładzin kamiennych i renowacji wyposażenia rozdzielni, urządzeń wskazujących i sygnalizacyjnych;
  • renowacja i odtworzenie urządzeń w komorze dławików;
  • renowacja elementów ceramicznych (czyszczenie, konserwacja ścian murowanych z cegły i kamienia);
  • renowacja dachowych płyt żelbetowych,
  • wykonanie nowych schodów żelbetowych.

W ramach robót sieciowych wykonano: instalację wodociągową wykonaną z rur PE, ogrzewanie z publicznej sieci ciepłowniczej, instalację elektryczną oraz wentylację jako system nawiewno-wywiewny oraz wentylację mechaniczną.
Obiekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ze środków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz ze środków własnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

2. Roboty budowlane i rewitalizacyjne w obrębie lokalizacji - ul. Sienkiewicza 43 (przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wentylatorów „Guibald’ w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” na cele kulturalne, obsługi ruchu turystycznego)
– wartość kontraktu netto: 1 576 327,05 zł

WYKONAWCA: F.H.U. „KUTYNIA” Tomasz Kutynia, ul. Kuźniczka 8, 42-152 Opatów

Podstawowe dane techniczne:

1. Powierzchnia zabudowy: 336,33m2
2. Kubatura budynku: 1 899,01m3
3. Powierzchnia użytkowa: 367,06m2

Obiekt wykonany jako konstrukcja szkieletowa stalowo-żelbetowa ze ścianami z pustaków ceramicznych na fundamentach żelbetowych wraz z ścianami fundamentowymi wylewanymi na mokro. Konstrukcję stropów stanowiły płyty żelbetowe. Stropodach zrealizowano jako konstrukcję drewnianą z płatwiami stalowymi. W ramach robót sieciowych wykonano: kanalizację deszczową i sanitarną doprowadzoną do kanalizacji miejskiej, instalację wodociągową wykonaną z rur PE, ogrzewanie z publicznej sieci ciepłowniczej, instalację elektryczną oraz wentylację jako system nawiewno – wywiewny oraz wentylację mechaniczną.